Navigation: Önkormányzat                                              
Nyilvántartások

ÜZLETEK, SZÁLLÁSHELYEK,
VÁSÁROK, PIACOK , TELEPEK, ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNYEK

N Y I L V Á N T A R T Á S A


Kereskedelmi tevékenység nyilvántartása

 

 

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartása

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján:

"6.§ (1) A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi."

"9. § (1) A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett nyilvántartásba veszi és a 4. melléklet szerinti igazolást ad ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi."


Szálláshelyek nyilvántartása

 

 

Szálláshelyek nyilvántartása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet 12.§ (2) bekezdése szerint:

"A jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten."

 

 

Vásárokról, piacokról, bevásárlóközpontokról
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.19.) Korm.rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint:

"A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi."
Vásár: -
Piac: -
Bevásárlóközpont: -

 

Telepek nyilvántartása

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelo és egyes szolgáltató tevékenységekrol, valamint a telepengedélyezés rendjérol és a bejelentés szabályairól

57/2013.(II.27.)Korm rendelet
Telepek nyilvántartása: -
Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

A zenés, táncos rendezvények muködésének biztonságosabbá tételérol

23/2011.(III.8)Korm rendelet
Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása: -

 

 

Tárnokréti képekben


800 éves évforduló

 

Közös Hivatal