Website counter
Navigation: Kezdőlap                                                                                                                                           
Gyorsmenü

 

Rendelettár
Aktuális Hírek

Időközi Polgármester-választás - 2012. október 7.

 

Tárnokréti Község Helyi Választási Bizottságának 2/2012.(VIII.1.) HVB határozata a 2012. október 7. napjára kitűzött időközi polgármester-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

 

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. §. (2) bekezdésének j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2012. október 7. napjára kitűzött időközi polgármester-választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapításáról a következőket határozza el:

 

A választók nyilvántartása

 1. A névjegyzéket 2012. augusztus 22-től augusztus 26-ig közszemlére kell tenni. (Ve. 14. § (1) bekezdés)
 2. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2012. augusztus 20. és augusztus 23. között kell megküldeni a választópolgároknak. (Ve. 14. § (1) bekezdés)
 3. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2012. augusztus 22-től augusztus 26-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. (Ve. 20/E. § (1) bekezdés)
 4. A módosított névjegyzék 2012. október 5-én 16.00 óráig tekinthető meg az önkormányzat hivatalában. (Ve. 15. § (3) bekezdés)

 

A választási szervek

 1. A választási bizottság megbízott tagjait a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt legkésőbb 2012. szeptember 21-én 16.00 óráig jelentheti be. (Ve. 25.§ (2) bekezdés)
 2. A választási bizottság tagjai 2012. október 8-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését 2012. október 12-ig igényelheti a helyi választási irodától.

 

A jelölés

 1. Jelöltet ajánlani 2012. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet. (Ve. 46. § (3)bekezdés)
 2. A jelöltet legkésőbb 2012. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottságnak. (Ve. 52. § (1) bekezdés)
 3. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a választási iroda 2012. október 7-én megsemmisíti. (Ve. 59. § (3) bekezdés)
 4. A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2012. szeptember 10-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2012. szeptember 13-án 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak. (Ve. 60. §)

 

A választási kampány

 1. A választási kampány 2012. október 7-én 00.00 óráig tart. (Ve. 40. § (1) bekezdés)
 2. Kampányt folytatni 2012. október 7-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos. (Ve. 40. § (2) bekezdés)
 3. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2012. november 6-ig köteles eltávolítani. (Ve. 42. § (6) bekezdés)
 4. A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2012. szeptember 22-től október 4-ig legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetéseit. (Ve. 106. § (1) bekezdés)

 

A szavazatok összesítése

 1. A választási bizottság legkésőbb 2012. október 8-ig megállapítja a választás eredményét. (Ve. 73. § (3) bekezdés)
 2. A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya a választási irodában 2012. október 10-én 16.00 óráig megtekinthető. (Ve. 75. § (2) bekezdés)
 3. A szavazólapokat a bősárkányi polgármesteri hivatalban 2013. január 5-ig kell megőrizni, 2012. január 5. után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. (Ve. 75. § (3) bekezdés)
 4. A jegyzőkönyv első példányát (90 nap elteltével) 2013. január 5. után a Győr-Moson Sopron Megyei Levéltárnak át kell adni. (Ve. 75. § (4) bekezdés)   

 

 

Tárnokréti, 2012. augusztus 1.

 

                                                                                      Győrik Lászlóné
                                                                                         HVB elnöke

 

 

 

 

 

További választási információ
A Helyi Választsi Iroda Vezetőjének hirdetménye az időközi polgármester-választás időpontjáról »»

 

 

Hírek - Aktualitások

 

 

 

 

Tárnokréti képekben


800 éves évforduló

 

Körjegyzőség